Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Οι μη κερδοσκοπικές του Δημοσίου...


Πρέπει να είναι απο τις τελευταίες εταιρείες που ιδρύθηκαν επί κυβέρνησης Καραμανλή. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2008 ως Α.Ε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκειμένου -όπως αναφέρεται και σε επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία- να υποστηρίξει " την υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων" στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013. Μάλιστα, όπως φαίνεται και απο τον ισολογισμό της (υπερδωδεκάμηνη χρήση) , το σύνολο του κύκλου εργασιών της αποτελείται απο επιχορηγήσεις που λαμβάνει απο το δημόσιο ταμείο προκειμένου να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες και ανάγκες.

Και εδώ αρχίζει το...αστείο του πράγματος. Ο κύκλος εργασιών της υπερδωδεκάμηνης χρήσης ανέρχεται σε 1,82 εκατ. ευρώ με το κόστος πωλήσεων (;) να ξεπετάγεται στο 1,9 εκατ. ευρώ και το σύνολο των αμοιβών των στελεχών (μέλη ΔΣ, διευθυντικά στελέχη) να φθάνει και να ξεπερνά 540 χιλ.ευρώ. Είπατε κάτι; Mη κερδοσκοπικού σκοπού η εταιρεία, αλλά οι αμοιβές των στελεχών αμοιβές ιδιωτικού τομέα... Μόνον τα μέλη του Δ.Σ εμφανίζονται να εισέπραξαν πάνω απο 320 χιλ.ευρώ... Άλλες τέτοιες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες υπάρχουν στο δημόσιο;

A! Mε τα πολλά,παρέλειψα να αναφέρω το όνομα της περί ο λόγος εταιρείας. Πρόκειται για την εταιρεία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: